trafic.ro

New vs. returning - zi

Descriere | Rezultat

Această metodă întoarce o listă (max. 5 zile în urmă) cu numărul şi procentul vizitatorilor noi/vizitatorilor reveniţi.

Nume metodă

getNewVsReturning ( [string site] )

Parametrii

site string - identificatorul unic al siteului (ex: http://stat.trafic.ro/stat/okazii).

Răspuns

La apelarea metodei SOAP veţi primi drept răspuns un array de tip NewVsReturningReturnArray, în care fiecare element este un obiect de tipul NewVsReturningReturn.

Fiecare obiect de tip NewVsReturningReturn are următoarele proprietăţi:

  • data - string
  • vizitatori_noi - integer
  • vizitatori_noi_procent - float
  • vizitatori_reveniti - integer
  • vizitatori_reveniti_procent - float

Exemplu

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php

/**
 * Se crează o instanţă SoapClient
 */
$sc = new SoapClient('http://'
			. 'api.trafic.ro'
			. '/soap/0.01/trafic.wsdl',
	array('soap_version' => SOAP_1_2)
	);

$site     = 'okazii';

foreach ($sc->getNewVsReturning($site) as $t)
{
	/**
	 * $t este un obiect
	 * de tipul NewVsReturning
	 */
	echo 'data: ', $t->data,
		" | vizitatori noi: ", $t->vizitatori_noi,
		" | procent vizitatori noi: ", $t->vizitatori_noi_procent,
		" | vizitatori reveniti: ", $t->vizitatori_reveniti,
		" | procent vizitatori noi: ", $t->vizitatori_reveniti_procent,
		PHP_EOL;
}					

Nume metodă

new-vs-returning[/identificator-site]

Parametrii

identificator-site - identificatorul unic al siteului (ex: http://stat.trafic.ro/stat/okazii).

Răspuns

Întoarce un document XML. Cu următoarele elemente:

new-vs-returning
elementul rădăcină al documentului XML;
item
element ce conţinele toate informaţiile pentru o zi;
data
ziua pentru care se afişează vizitatorii noi şi vizitatorii reveniţi;
vizitatori_noi
numărul de vizitatori noi;
vizitatori_noi_procent
procentul vizitatorilor noi;
vizitatori_reveniti
numărul de vizitatori noi;
vizitatori_reveniti_procent
procentul vizitatorilor noi;

Exemplu

Pentru a vizualiza documentul intors de această metodă accesaţi:
api.trafic.ro/rest/0.01/new-vs-returning/okazii

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php

$siteIdentifier = 'okazii';

$address = 'http://api.trafic.ro/rest/0.01/new-vs-returning/'. $siteIdentifier ;

/**
 * Se creează un obiect de tip SimpleXML
 */
$doc = simplexml_load_file($address);

/**
 * Se ciclează pe toti copii elementului 'new-vs-returning'
 */
foreach ($doc->item as $t)
{
	echo 'data: ', $t->data,
		" | vizitatori noi: ", $t->vizitatori_noi,
		" | procent vizitatori noi: ", $t->vizitatori_noi_procent,
		" | vizitatori reveniti: ", $t->vizitatori_reveniti,
		" | procent reveniti noi: ", $t->vizitatori_reveniti_procent,
		PHP_EOL;
}					

Rezultat

Ambele secvenţe de cod PHP (SOAP/REST) vor afişa: