Intervale

Descriere | Rezultat

Această metodă întoarce lista de intervale acceptate pentru filtre in API trafic.ro.

Nume metodă

getAcceptedIntervals ( void )

Parametrii

void

Răspuns

La apelarea metodei SOAP veţi primi drept răspuns un array de tip AcceptedIntervalArray, în care fiecare element este un obiect de tipul AcceptedInterval.

Fiecare obiect de tip AcceptedInterval are (momentan) o proprietate: interval de tip string.

Exemplu

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php
/**
 * Se crează o instanţă SoapClient
 */
$sc = new SoapClient('http://'
			. 'api.trafic.ro'
			. '/soap/0.01/trafic.wsdl',
	array('soap_version' => SOAP_1_2)
	);
/**
 * Se ciclează pe AcceptedIntervalArray
 */
foreach ($sc->getAcceptedIntervals() as $acceptedInterval)
{
	/**
	 * $category este un obiect
	 * de tipul AcceptedInterval
	 */
	echo 'interval: ',
		$acceptedInterval->interval,
		PHP_EOL;
}

Nume metodă

accepted-intervals

Parametrii

void

Răspuns

Întoarce un document XML. Cu următoarele elemente:

accepted-intervals
elementul rădăcină al documentului XML;
interval-*
elemente ce definesc intervalele acceptate.

Exemplu

Pentru a vizualiza documentul intors de această metodă accesaţi: api.trafic.ro/rest/0.01/accepted-intervals

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php

$address = 'http://api.trafic.ro/rest/0.01/accepted-intervals';

/**
 * Se creează un obiect de tip SimpleXML
 */
$doc = simplexml_load_file($address);

/**
 * Se ciclează pe toti copii elementului 'accepted-intervals'
 */
foreach ($doc as $s)
{
	echo 'interval: ' , $s,
		PHP_EOL;
}

Rezultat

Ambele secvenţe de cod PHP (SOAP/REST) vor afişa:

interval: zi
interval: saptamana
interval: luna