Identificator site

Descriere | Rezultat

Această metodă întoarce un identificator unic pentru un site în funcţie de URL-ul siteului.

Nume metodă

getSiteIdentifier ( string $url )

Parametrii

$url string

Răspuns

La apelarea metodei SOAP veţi primi drept răspuns un array de tip SiteIdentifierReturn.

Obiectul de tip "SiteIdentifierReturn" are două proprietăţi: SiteIdentifier şi Url de tip string.

Exemplu

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php
/**
 * Se crează o instanţă SoapClient
 */

$sc = new SoapClient('http://api.trafic.ro/soap/0.01/trafic.wsdl',
	array('soap_version' => SOAP_1_2)
	);
$si = $sc->getCategories('okazii');

/**
 * $si este un obiect de tipul SiteIdentifierReturn
 */
echo 'site-identifier: ' , $si->SiteIdentifier, PHP_EOL,
	'url:', $si->Url, PHP_EOL;

Nume metodă

site-identifier

Parametrii

URL-ul siteului

Răspuns

Întoarce un document XML. Cu următoarele elemente:

site-identifier
elementul rădăcină al documentului XML;
url
URL-ul siteului aşa cum a fost înţeles de API;
identifier
identificatorul unic al siteului, pe care îl veţi folosi;

Exemplu

Pentru a vizualiza documentul intors de această metodă accesaţi: api.trafic.ro/rest/0.01/site-identifier/okazii.ro

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php

$address = 'http://api.trafic.ro/rest/0.01/site-identifier/okazii.ro';

/**
 * Se creează un obiect de tip SimpleXML
 */
$doc = simplexml_load_file($address);

echo 'site-identifier: ' , $doc->identifier, PHP_EOL,
	'url: ', $doc->url, PHP_EOL;

Rezultat

Ambele secvenţe de cod PHP (SOAP/REST) vor afişa:

site-identifier: okazii
url: okazii.ro