trafic.ro

First browser

Descriere | Rezultat

Această metodă întoarce o listă cu datele pentru cel mai utilizat browser de catre vizitatori pentru luna curenta.

Nume metodă

getTopBrowser ( [string site] )

Parametrii

site string - identificatorul unic al siteului (ex: http://stat.trafic.ro/stat/okazii).

Răspuns

La apelarea metodei SOAP veţi primi drept răspuns un array de tip TopBrowserReturn.

Fiecare obiect de tip TopBrowserReturn are următoarele proprietăţi:

  • browser - string
  • vizitatori - string
  • procent - float
  • luna - string

Exemplu

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php

/**
 * Se crează o instanţă SoapClient
 */
$sc = new SoapClient('http://'
			. 'api.trafic.ro'
			. '/soap/0.01/trafic.wsdl',
	array('soap_version' => SOAP_1_2)
	);

$siteIdentifier = 'okazii';

foreach ($sc->getTopBrowser($siteIdentifier) as $t=>$s)
{
	echo $t.': ' , $s,
		PHP_EOL;
}					

Nume metodă

top-browser[/identificator-site]

Parametrii

identificator-site - identificatorul unic al siteului (ex: http://stat.trafic.ro/stat/okazii).

Răspuns

Întoarce un document XML. Cu următoarele elemente:

top-browser
elementul rădăcină al documentului XML;
browser
numele browserului;
vizitatori
numarul de vizitatori care au folosit acest browser;
procent
procentul din numarul total al vizitatorilor;
luna
luna aferenta datelor afisate;

Exemplu

Pentru a vizualiza documentul intors de această metodă accesaţi: api.trafic.ro/rest/0.01/top-browser/okazii

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php

$siteIdentifier = 'okazii';
$address = 'http://api.trafic.ro/rest/0.01/top-browser/' . $siteIdentifier;

/**
 * Se creează un obiect de tip SimpleXML
 */
$doc = simplexml_load_file($address);
/**
 * Se ciclează pe toti copii elementului 'top-browser'
 */

foreach ($doc as $t=>$s)
{
	echo $t.': ' , $s,
		PHP_EOL;
}					

Rezultat

Ambele secvenţe de cod PHP (SOAP/REST) vor afişa: