Erori/Excepţii

Descriere

Apelul către o metodă din API Trafic răspunde cu o eroare sau cu o excepție în următoarele situații:
- apelul către protocol nu este formatat corect;
- un parametru nu este inserat corect sau lipsește;
- o problema de conectare la baza de date;

Răspuns

La apelarea greșită a unei metode în SOAP primit un răspuns de tipul SoapFault.

Pentru documentația SoapFault apăsați aici.

Exemplu

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php

try {
	$sc = new SoapClient('http://'
			. 'api.trafic.ro'
			. '/soap/0.01/trafic.wsdl',
	array('soap_version' => SOAP_1_2)
	);

	$interval = 'ora';
	$site = 'okazii';

    $result = $sc->getVizitatori($interval, $site);
} catch (SoapFault $fault) {
		return $fault->faultcode;  //identificatorul numeric al erorii
		return $fault->faultstring; //descrierea erorii
}					

Răspuns

Întoarce un document XML. Cu următoarele elemente:

eroare
elementul rădăcină al documentului XML;
cod-eroare
identificatorul numeric al erorii;
mesaj-eroare
descrierea erorii;

Exemplu

Daca apelați incorect metoda vizitatori în forma: api.trafic.ro/rest/0.01/vizitatori/ora/okazii

primiți răspuns:

<eroare>
<cod-eroare>101</cod-eroare>
<mesaj-eroare>Interval inexistent.</mesaj-eroare>
</eroare>