trafic.ro

Căutare

Descriere | Rezultat

Această metodă întoarce o listă cu siteurile din top care corespund cuvintelor căutate.
Este disponibilă din versiunea API 0.02.

Nume metodă

getComputeSearch ( [string cuvinte] , [integer pagina] , [string cat_name] )

Parametrii

cuvinte string - cuvintele după care se face cautarea.

pagina integer - pagina din top dorită.

cat_name string - un identificator unic de categorie întors de apelul la metoda categorii.

Răspuns

La apelarea metodei SOAP veţi primi drept răspuns un array de tip ComputeSearchReturnArray, în care fiecare element este un obiect de tipul ComputeSearchReturn.

Fiecare obiect de tip ComputeSearchReturn are următoarele proprietăţi:

 • nr - integer
 • site - string
 • identificator_site - string
 • pozitie_in_categorie - integer
 • pozitie_in_clasamentul_general - integer
 • vizitatori_unici_saptamana - integer
 • afisari_saptamana - integer
 • categoria - string
 • url_categorie - string
 • descriere - string

Informații suplimentare:

 • date - string
 • pagina_curenta - integer
 • pagini_disponibile - integer
 • nr_siteuri_intoarse - integer
 • categoria - string

Exemplu

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php
/**
 * Se crează o instanţă SoapClient
 */
$sc = new SoapClient('http://'
			. 'api.trafic.ro'
			. '/soap/0.02/trafic.wsdl',
	array('soap_version' => SOAP_1_2)
	);

$cautare      = 'okazii';
$categoryIdentifier = 'comert-electronic';

/**
 * Se ciclează pe ComputeSearchReturnArray
 */
foreach ($sc->getComputeSearch( $cautare , 1 , $categoryIdentifier) as $t)
{
	/**
	 * $t este un obiect
	 * de tipul ComputeSearchReturn
	 */
	echo 'pozitie clasament general: ', $t->pozitie_in_clasamentul_general,
		" | vizitatori: ", $t->vizitatori,
		" | vizite: ", $t->vizite,
		" | afisari: ", $t->afisari,
		" | site: ", $t->site,
		PHP_EOL;
}					

Nume metodă

cautare[cuvânt-căutat / pagina / identificator-categorie]

Parametrii

cuvânt-căutat - cuvântul după care se face căutarea. (ex: okazii_noi )

pagina string - pagina din top dorită. (de forma: pag-1)

identificator-categorie string - un identificator unic de categorie întors de apelul la metoda categorii.

Răspuns

Întoarce un document XML. Cu următoarele elemente:

cautare
elementul rădăcină al documentului XML;
item
element ce defineşte un site în top, poate apărea numai în elementul top1000;
nr
pozitia siteului in array;
site
URL-ul siteului;
identificator_site
identificatorul unic al siteului;
pozitie_in_clasamentul_general
poziţia în clasamentul general din trafic.ro;
pozitie_in_categorie
poziţia în clasamentul pe categorie din trafic.ro;
vizitatori_unici_saptamana
numărul de vizitatori unici;
afisari_saptamana
numărul de afişări;
categoria
numele categoriei;
url_categorie
linkul categoriei.
descriere
descrierea siteului.

Informații suplimentare:

date
clasamentul din care se aduc datele;
pagina_curenta
pagina curentă;
nr_siteuri_intoarse
numărul de siteuri disponibile;
pagini_disponibile
pagini disponibile;
categoria
categoria aleasă;

Exemplu

Pentru a vizualiza documentul intors de această metodă accesaţi:
api.trafic.ro/rest/0.02/cautare/okazii/pag-1/comert-electronic

Următorul script PHP oferă un exemplu de implementare:

<?php

$cuvant = 'okazii';
$categoryIdentifier = 'comert-electronic';

$address = 'http://api.trafic.ro/rest/0.02/cautare/'.$cuvant.'/pag-1/' . $categoryIdentifier;

/**
 * Se creează un obiect de tip SimpleXML
 */
$doc = simplexml_load_file($address);

/**
 * Se ciclează pe toti copii elementului 'cautare'
 */
foreach ($doc->item as $t)
{
	echo 'pozitie clasament general: ', $t->pozitie_in_clasamentul_general,
		" | categoria: ", $t->categoria,
		" | site: ", $t->site,
		PHP_EOL;
}					

Rezultat

Ambele secvenţe de cod PHP (SOAP/REST) vor afişa: