Adrese web-service

Elemente de compunere a adreselor

Protocol - http
(Momentan) API trafic.ro este disponibil numai prin http.
Hostname - api.trafic.ro
Hostname-ul oficial la care se găseşte API trafic.ro este (numai) api.trafic.ro.
Implementare SOAP respectiv REST - /soap respectiv /rest
Fiecare implementare se găseşte într-un director cu numele implementării.
Versiunea - x.yz
Versiunile API trafic.ro vor avea o cifră pentru versiunea majoră şi două cifre pentru versiunea minoră.

Pentru SOAP fişierul WSDL este trafic.wsdl şi diferă în funcţie de versiunea pe care doriţi să o folosiţi.

Versiuni

Pentru a vedea ce versiuni sunt disponibile în fiecare implementare accesaţi adresele fără versiuni:
SOAP: http://api.trafic.ro/soap/
REST: http://api.trafic.ro/rest/

Exemple adrese

SOAP

Pentru versiunea 0.01 adresa WSDL-ului va fi:
http://api.trafic.ro/soap/0.01/trafic.wsdl sau
http://api.trafic.ro/soap/0.01/?wsdl

REST

Pentru versiunea 0.01 adresa va fi:
http://api.trafic.ro/rest/0.01/