Regulament concurs

1. Organizatori

Organizatorul concursului este S.C. Netbridge Services SRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2, prin site-ul www.trafic.ro.

2. Tema, Descrierea şi Premiile Concursului

Concursul se adresează celor care doresc să realizeze una sau mai multe aplicaţii cu ajutorul API-ului trafic.ro. Înscrierea aplicaţiilor în concurs se efectuează folosind formularul de pe pagina http://api.trafic.ro/aplicatii/trimite-aplicatie.php. Aplicaţiile care corespund condiţiilor de participare vor fi afişate pe site-ul api.trafic.ro.

Utilizatorii pot vota aplicaţiile înscrise în concurs. Un utilizator nu poate acorda mai multe voturi unei aplicaţii, însă poate vota mai multe aplicaţii înscrise în concurs.

La sfârşitul perioadei de desfăşurare a concursului, vor fi desemnate câştigătoare cele mai votate aplicaţii.

În cazul în care două sau mai multe aplicaţii au primit un acelaşi număr de voturi, al doilea criteriu de departajare îl reprezintă numărul de aplicaţii înscrise de participant în concurs. Aşadar va câştiga participantul care are mai multe aplicaţii înscrise.

În cazul în care şi după aplicarea celui de-al doilea criteriu sunt două aplicaţii la egalitate, va câştiga participantul care a înscris primul o aplicaţie în concurs.

Premiile sunt în număr de 3, după cum urmează:

  • Un Netbook
  • Un Hard-Disk 1 TB
  • O camera foto digitală

De asemenea, toţi utilizatorii cu cel puţin o aplicaţie înscrisă în concurs primesc un voucher de 30% reducere la orice pachet de găzduire web achiziţionat de la gazduire.ro. Voucher-ul poate fi folosit o singură dată pentru oricare din pachetele: Gazduire, Reseller, Servere, VPS şi are o valabilitate de 6 luni.

3. Aria şi perioada de desfăşurare a concursului

Campania se desfasoară online, la adresa http://api.trafic.ro. Concursul începe la 19.10.2009, ora 12:00 (ora României) şi se încheie la 08.01.2010, ora 16:00 (ora României).

4. Condiţiile de participare

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să înscrie o aplicaţie folosind formularul de pe pagina api.trafic.ro/aplicatii/trimite-aplicatie.php.

La acesta concurs nu pot participa angajaţii companiei organizatoare şi nici rudele sau afinii de gradul I ai acestora.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare la înscriere.

Participanţii la concurs care vor frauda sau care vor încerca să fraudeze sistemul de vot vor fi eliminaţi din concurs împreună cu aplicaţiile înscrise de ei în concurs. Voturile automate si voturile prin proxy sunt considerate nule si nu se iau in considerare.

Atenţie! Participarea la acest concurs implică obligativitatea acceptării necondiţionate şi respectării prevederilor prezentului Regulament. De asemenea, trafic.ro îşi rezervă dreptul de a elimina acele aplicaţii care nu respectă condiţiile de participare.

5. Castigatori

Câştigătorii premiilor puse în joc vor fi în număr de 3 (Premiul 1: Netbook; Premiul 2: Hard Disk 1 TB; Premiul 3: Camera Foto Digitală). Numele câştigătorilor vor fi făcute publice pe site-ul api.trafic.ro la cel mult 72 de ore dupa încheierea concursului. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic. În cazul în care aceştia nu pot fi contactaţi sau nu îşi revendică premiul în termen de 48 de ore vor fi eliminaţi din concurs şi premiile vor reveni următorilor clasaţi.

6. Menţiuni

  • a) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfăşurării concursului. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor înscrişi prin intermediul site-ului http://api.trafic.ro, cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a acestora.
  • b) Organizatorul nu are nicio răspundere derivată din orice diferend privind aplicarea ori interpretarea prezentului regulament.
  • c) Regulamentul oficial al concursului este afişat pe site-ul http://api.trafic.ro pe toată durata desfăşurării concursului.
  • d) Premiile se ridică de la sediul S.C. Netbridge Services SRL (Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2, Bucureşti), în intervalul orar 10.00 - 17.00, personal de către câştigător, în urma completării şi semnării unui Proces Verbal de Predare/Primire. Pentru autentificare, câştigătorul va prezenta în momentul ridicării premiului un act de identitate (B.I., C.I. sau Paşaport).
  • e) Participanţilor la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.